INTERNÁ AMBULANCIA

Ponúkame:

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku,liečbu a prevenciu vnútorných chorôb
 • kontrolné interné vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • EKG vyšetrenie
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • kompletné interné predoperačné vyšetrenie
 • interné vyšetrenie v tehotenstve
 • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
 • interné vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou
 • 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku a Holter EKG.

LEKÁRI: MUDr. Rudolf Smik, MUDr. Matej Smik, MUDr. Janka Strýčková

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ponúkame:

 • komplexné kardiologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu kardiovaskulárnych chorôb
 • kontrolné kardiologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)
 • echokardiografické vyšetrenie (ECHO)
 • bicyklová ergometria (záťažový test)
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • kompletné kardiologické predoperačné vyšetrenie
 • posudkové kardiologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
 • kardiologické vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou
 • 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku a Holter EKG

LEKÁRI: MUDr. Rudolf Smik, MUDr. Martin Mikuľák, MUDr. Jozef Halecký, MPH

ANGIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ponúkame:

 • komplexné angiologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu cievných ochorení
 • kontrolné angiologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • sonografické vyšetrenie cievneho systému
 • vyšetrenie AB indexov

LEKÁR: MUDr. Jozef Halecký, MPH

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ponúkame:

 • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • diabetologické vyšetrenie v tehotenstve – pri gestačnom diabete
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • posudkové diabetologické vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové, iné)
 • edukáciu pacientov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
 • edukácia pacientov o správnej životospráve a režime diabetika

LEKÁRI: MUDr. Alexandra Brečková, MUDr. Janka Strýčková

ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ponúkame:

 • komplexné endokrinologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku,liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním. Vykonávame diagnostiku a následne liečbu ochorení ako sú: poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy výživy, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, nadmerné ochlpenie, akné.
 • kontrolné endokrinologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • sonografické vyšetrenie žliaz s vnútorným vylučovaním
 • punkcie štítnej žľazy

LEKÁR: MUDr. Zlatica Tomková

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST

Ponúkame:

 • starostlivosť o deti v prípade choroby
 • preventívne prehliadky a očkovanie
 • konzultácie o správnom vývoji a zdravej výžive
 • telefonické konzultácie

LEKÁR: MUDr. Dagmar Reptišová

DETSKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ A DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ponúkame:

 • komplexné endokrinologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku,liečbu a prevenciu ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním. Vykonávame diagnostiku a následne liečbu ochorení ako sú: poruchy štítnej žľazy a prištítnych teliesok, poruchy výživy, poruchy látkovej výmeny, gynekologické hormonálne poruchy, ochorenia nadobličiek, nadmerné ochlpenie, akné.
 • kontrolné endokrinologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • sonografické vyšetrenie žliaz s vnútorným vylučovaním
 • komplexné diabetologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu
 • kontrolné diabetologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
 • špecializované krvné vyšetrenia
 • edukáciu pacientov a rodičov pri liečbe diabetu, nácviku práce s inzulínovými perami, inzulínovými pumpami a glukomermi
 • edukácia pacientov a rodičov o správnej životospráve a režime diabetika

LEKÁR: MUDr. Dagmar Reptišová

DENNÝ STACIONÁR

Ponúkame:

 • Infúzna terapia pri bolestiach pohybového aparátu, neurologických ochoreniach, gastrointestinálnych ochoreniach a iných stavov vyžadujúcich si zvládnutie ochorenia intravenóznou liečbou
 • Ozónová terapia, ktorá sa aplikuje pri posilňovaní imunitného systému, má silné antibakteriálne, antivírusové a antimykotické účinky. Pôsobí protizápalovo lokálne i systémovo. Viac o ozónovej terapii si môžete prečítať tu. 
 • Vysokodávková liečba Vitamínom C, podporujúca imunitný systém. Viac o infúznej liečbe Vitamínom C si môžete prečítať ty.
 • Prístrojová lymfodrenáž
 • Termokoagulácia

LEKÁR: MUDr. Rudolf Smik, MUDr. Matej Smik

FYZIOTERAPIA

Ponúkame:

 • SM Systém
 • McKenzie metóda
 • Vibroterapia
 • HIL-terapia
 • Mäkké techniky
 • Kinesiotaping
 • Magnetoterapia
 • Elektroterapia
 • Hi-Top
 • Trakcie

 

Viac informácií nájdete na stránke www.medikardfyzio.sk

FYZIOTERAPEUTI: PhDr. Tomáš Hitrík, Bc. Ivana Frenáková